NRSYS

Pharmacy HITT príjemná denná prax v lekárni

LL 02/2014Prehľadnosť a ľahké dohľadanie potrebných informácií sú dnes veľmi dôležité. Len presné informácie pomôžu lekárni odolávať náročným vplyvom trhového prostredia.

Do vášho informačného systému v lekárni vstupujú vašou prácou veľké množstvá rôznorodých údajov. Všetky tieto údaje ďalej spravuje informačný systém. Má za úlohu potrebné údaje uchovávať a umožňuje vám s nimi ďalej  racovať. Údaje v informačnom systéme sú uchovávané v logickej štruktúre. Zvyčajne sa ukladajú do tabuliek.  Lekárenský systém Pharmacy má takýchto tabuliek zhruba 700. Užívateľom ich informačný systém Pharmacy v súčasnosti zobrazoval kvôli zjednodušeniu asi 90. Keď porovnáme 90 voči 700, je to síce oveľa menej, ale pre človeka je to stále ohromné množstvo údajov. Cieľom nového systému Pharmacy HITT je prehľadná forma zobrazovania údajov. Údaje uložené v informačnom systéme sa užívateľovi zobrazujú dobre zrozumiteľnou a ľahkou formou. Vytvorili sme adov s dotykovým ovládaním a s maximálne jednoduchou a intuitívnou obsluhou pomocou prsta.

Pre zopakovanie, úlohu, ktorú sme si kládli na srdce počas vývoju systému Pharmacy HITT je zabezpečiť dva základné momenty:

1. prehľadné a nenáročné užívateľské ovládanie, všetkých funkcií, ktoré ný systém Pharmacy má /a tých veru nie je málo/.

Pre vašu predstavu je treba dodať, že objem uchovávaných údajov v informačnom systéme nie je menší, naopak, priebežne neustále rastie. Ako je teda možné pracovať s touto hromadou údajov efektívnejšie? Vytvorili sme spôsob, pri ktorom má užívateľ k dispozícii údaje prostredníctvom niekoľkých ikon. Ikony slúžia k vizualizácii toho, aby si lekárnik vedel okamžite vybrať, aké údaje ho zaujímajú. Dotykom vášho prsta na obrazovku, tak môžete rýchlo vyhľadať potrebné údaje. Zásadným rozdielom, ktorý je ľahko demonštrovať, ale náročnejšie slovne popísať,

je to, že vstup do ďalších súvisiacich údajov máte vždy vzdialený len na jeden dotyk prsta. Vstup do tabuľky údajov je

presne v tom mieste, kde ho potrebujete. intuitívne" zobrazenie údajov uje interaktívne premostenie k údajom, .

Napríklad:

1. Otvoríte prehľad liekov. V tomto prehľade nájdete konkrétny liek, o ktorom vás zaujímajú ďalšie informácie.

2. Jedným dotykom sa prenesiete na skladové karty tohto lieku. Viete si pozrieť pohyb na nich (príjem, výdaj) a všetky súvisiace doklady, na ktorých ste tento liek nakúpili alebo predali.

3. Rovnako si na jeden dotyk môžete pozrieť recepty od pacientov, pre ktorých bol liek predpísaný, prípadne prehľad lekárov, ktorí tento liek predpisujú.

Podobnou, veľmi zrozumiteľnou formou máte možnosť prezerať informácie o dodávateľoch. Viete si napríklad jedným dotykom zobraziť prehľad dodávok (príjem ky tovaru), prípadne na jeden dotyk prezrieť konkrétne tovary, ktoré Vám dodal v uvedený deň a pod. Samozrejme výstupy môžu mať formu grafických výstu - pov, ako sme spomenuli v minulom čísle Lekárnických listov.

 

V prípade záujmu o bezplatnú prezentáciu inovovaného lekárenského systému vašej lekárni prosím kontaktujte ieb zákazníkom čísle 037 / 6541 541. Zabezpečíme vám prezentáciu informačného systému pracovníkom spoločnosti NRSYS priamo vo vašej lekárni.

Ing. Jozef fiebig

konateľ spoločnosti

Tlačiť