NRSYS

Pharmacy HITT - lekárenský systém vytvorený pre lekárnika

LL 04/2014Táto rýchlosť sa ale prejavuje aj tým, že počítače od nás neustále vyžadujú interakciu. Musíme sa učiť ovládať nové zariadenie – dotykové inteligentné telefóny, tablety, prehrávače multimediálnych súborov, smart televízne prijímače a v neposlednom rade to, čo sa nás bytostne dotýka – meniace sa počítačové systémy. Zmeny, ktoré softvérové spoločnosti imple - mentujú do svojich informačných systémov vznikajú na základe celospoločenského vývoja, zmien v operačných systémoch počítačov,

legislatívy a samozrejme aj v tvorivosti vývojárov. Tieto zmeny sú veľmi potrebné, pretože bez nich by nebol žiadny pokrok. Ale ruku na srdce, nútia nás neustále sa učiť nové veci. V podstate sa nás nikto nepýta či to tak chceme a je úplne jedno, či na to máme čas. Musíme, pretože taká je spoločenská potreba a tá na nás vytvára tlak.

 

Ako jednu zo základných inšpirácií sme využili mále dieťa, ktoré spoznáva svet a učí sa ho pochopiť. Určite poznáte situáciu, kedy aj celkom malé dieťa, ktoré ešte nevie dostatočne rozprávať vie vyjadriť svoje požiadavky jednoznačným spôsobom. Pamätáte sa, ako to spraví? Jednoducho ukáže prstom na to, čo chce. Tento spôsob komunikácie je jedným z najprirodzenejších spôsobov už oddávna. A preto sme sa ním nechali inšpirovať a naše zjednodušenie ovládania spočíva aj v tom, že sme integrovali možnosti ovládania dotykom. Informačný systém Pharmacy HITT teda môže naďalej využívať klávesnicu a myš, ale navyše aj dotyk vašich prstov. Táto funkcionalita spoločne s rozšíreným vizuálnym vnemom je pre užívateľov oveľa pochopiteľnejšia, jednoduchšia na zapamätanie a ovládanie systému je tak výrazne jednoduchšie.

 

Pri práci s informačným systémom sa zjednodušuje spôsob, akým so systémom pracujete, aj to, čo všetko je potrebné si pamätať. Vizuálne názorné tlačítko spolu s vašim dotykom zabezpečia požadovaný efekt. Využitie dotykovej obrazovky je zvolené rozumne. Nie je tlačené do popredia na úkor efektivity práce. Je navrhnuté tak, aby podľa potrieb konkrétneho užívateľa mohla byť používaná dotyková klávesnica na displeji, ako aj skutočná klávesnica, na ktorú je užívateľ zvyknutý. Táto kombinácia umožňuje jednoduchší prechod z iného informačného systému na Pharmacy HITT. Rovnako aj do budúcna uľahčuje písanie dlhších textov a pod. Dotykové rozhranie odstraňuje zložité a na pamäť užívateľa náročné klávesové skratky a sprehľadňuje a zjednodušuje samotnú prácu so systémom.

 

Nový informačný systém Pharmacy HITT vám radi predvedieme na stretnutiach lekárnikov, ktoré organizujú distribučné spoločnosti. Najbližšie takéto stretnutie máme naplánované vrámci stretnutia spoločnosti Med-Art 17. 5. 2014 v Tatranskej Lomnici.

 

Vprípade záujmu o bezplatnú prezentáciu inovovaného lekárenského systému priamo vo vašej lekárni prosím kontaktujte naše Centrum Služieb Zákazníkom na tel. čísle 037/ 541 541. Zabezpečíme vám prezentáciu informačného systému pracovníkom spoločnosti NRSYS priamo u vás.

Ing. Jozef Fiebig

výkonný riaditeľ

NRSYS s.r.o.

Tlačiť