NRSYS

Pharmacy HITT - dotyk je silne návykový

Všetci lekárnici vedia, že informačný systém NRSYS Pharmacy je najkomplexnejším informačným systémom na trhu. Svedčí o tom široká skupina lekární, ktoré s týmto systémom roky pracujú. Komplexný informačný systém, je bohužiaľ zároveň náročný na množstvo vedomostí a skúseností personálu lekárne, ktorý so softvérom pracuje. Je to logické vyústenie, pretože Pharmacy má množstvo funkcií, ktoré pomáhajú lekárnikovi v jeho každodennej práci. Pharmacy je zároveň cenným zdrojom informácií pre majiteľa lekárne, ktorému slúži ako podklad k riadeniu. Vyžaduje zvládnutie jednotlivých postupov ovládania funkcionality systému a zároveň plnú pozornosť lekárnika.

 

NRSYS reagoval práve na túto situáciu u našich, ale popravde aj ostatných lekárnikov. Našim zámerom bolo vytvoriť jednoducho ovládateľný informačný systém pre lekáreň, s ktorým budú lekárnici pracovať intuitívne a bude im to príjemné. Vytvorili sme úplne nový softvér pre lekárne s revolučným spôsobom ovládania. Vytvorili sme systém, ktorý zjednoduší komunikáciu medzi farmaceutom a lekárenským softvérom.

 

Dovoľte, aby sme vám v predstavil úplne nový produkt našej spoločnosti:

 

PHARMACY HITT

 

Ak by sa mal Pharmacy HITT (HITT je skratka zo slov High (vysoko) Intelligent (inteligentá) Touch (dotyková) Technology (technológia) predstaviť vlastnými slovami, povedal by:

 

  • SOM ĽAHKO POCHOPITEĽNÝ a predstavujem najnovšiu technológiu
  • SOM JEDNODUCHO OVLÁDATEĽNÝ a mám veľké množstvo funkcií
  • SOM MAXIMÁLNE PREHĽADNÝ a poskytujem názorné a kvalitné výstupy
  • SOM GRAFICKY NÁZORNÝ čím viem ľahko sprístupniť aj ekonomické prehľady
  • SOM VEĽMI RÝCHLY aj keď spracovávam veľké množstvo informácií
  • SOM ZARUČENE SPOĽAHLIVÝ a prepájam lekáreň s mnohými subjektmi na trhu
  • SOM PROSTRIEDKOK K SPOKOJNOSTI Vás a Vašich pacientov

 

Inovácia, revolúcia? Je to detsky jednoduché...

Roky je pri práci s počítačom zaužívaný spôsob komunikácie prostredníctvom „vstupno-výstupných zariadení". Vstupy, ktoré zadávame počítaču najčastejšie riešime pomocou klávesnice a myši. Výstupom je zvyčajne monitor, respektíve tlačiareň. Náš názor je, že ľudstvo už tento spôsob prekonalo a prichádzajú technológie, ktoré sú vhodnejšie a výrazne jednoduchšie na používanie.

 

Našou inšpiráciou sa stal základný detský princíp ovládania nás dospelých. Je to ten najprirodzenejší spôsob, ako vie už malé dieťa vyjadriť svoju vôľu, dokonca bez potreby slov. Viete, čo myslíme?
Ak dieťa niečo chce - jednoducho na to ukáže prstom. Je to najprirodzenejší spôsob komunikácie ľudí už oddávna. Prečo teda nevyužijeme to, čo nám je prirodzené? Prečo sa radšej učíme hmaty na klávesnici CTRL+ALT+F1 a pod... ?

 

Sprehľadnenie a zjednodušenie ovládania informačného systému PHARMACY HITT spočíva najmä v tom, že pri práci s ním má lekárnik k dispozícii dotykové rozhranie. Je to vlastne monitor, ktorý dokáže preniesť dotyk Vášho prsta na obrazovku monitora smerom do počítača. Takéto ovládanie je už dnes bežné pri dotykových telefónoch prípadne tabletoch. Tí z Vás, ktorí už takéto zariadenie využívajú vedia, že ak chcete niečo dosiahnuť, zmeniť, spresniť alebo jednoducho vidieť, stačí ak sa dotknete svojim prstom príslušnej časti obrazovky. Dotyk, ktorý urobíte, vyvolá požadovanú akciu systému.

 

Takéto ovládanie je pre nás ľudí (užívateľov) oveľa prirodzenejšie a zároveň oveľa ľahšie zapamätateľné. Spája totiž naše logické uvažovanie a vizuálny vnem. Keď viem, čo chcem v softvéri dosiahnuť – len sa toho dotknem na obrazovke.

 

Našou snahou vo Pharmacy HITT je zabezpečiť dva základné ciele:

1. Priniesť nové jednoduché ovládanie systému, ktoré je ľahko pochopiteľné a zapamätateľné

2. Zachovanie všetkých existujúcich funkcií, ktoré systém Pharmacy poskytoval

 

Príďte sa pozrieť na niektorú z prezentácii nového systému Pharmacy HITT na stretnutiach organizovaných nami alebo niektorou z Vašich distribučných spoločností. Na týchto stretnutiach Vám predstavíme informačný systém Pharmacy HITT a radi sa budeme venovať Vašim otázkam.

 

V prípade záujmu o vlastnú prezentáciu systému Pharmacy HITT je možné kontaktovať CSZ, ktoré Vám sprostredkuje stretnutie s pracovníkom NRSYS-u priamo vo Vašej lekárni.

 

Ing. Jozef Fiebig

konateľ spoločnosti NRSYS

Tlačiť