NRSYS

Nakupovanie s mobilmi sa stáva realitou

 

V posledných rokoch ste iste zaznamenali mnohé novinky zavedené v maloobchode, ktoré majú za cieľ zrýchliť a spríjemniť nakupovanie. Zatiaľ v zahraničí najrozšírenejším, ale aj finančne najnákladnejším systémom sú samoobslužné pokladne, podobne nákup zákazníka pomocou on-line terminálov, ktoré tiež pre finančnú náročnosť zatiaľ v našich podmienkach nenašli širšie uplatnenie. Revolučný rozvoj dotykových mobilných telefónov znamená možnosť ich širšieho využitia pre ich vlastníkov. Keďže zákazníci majú svoje telefóny vždy pri sebe, rozhodli sme sa využiť práve toto zariadenie pre spríjemnenie ich nákupu.

 
NAŠA ODPOVEĎ NA ROZVOJ TRHU
Aplikácia Mobilný Nákup určená pre smartphony umožňuje nakupovanie zákazníkov cez ich vlastné mobily s operačným systémom iOS, alebo Android. Zákazník pri použití tejto aplikácie sám vytvára zoznam položiek nákupného košíka a to tak, že naskenuje čiarový kód tovaru pred tým ho vložil do vozíka. Obsah nákupu sa dá kupujúcim jednoducho kontrolovať, modifikovať množstvá, rušiť jednotlivé položky. Po natiahnutí aplikácie do mobilu je možné načítať ajvernostnú kartu zákazníka, ktorá je využitá pri každom jeho nákupe.

 
AKO SA ZMENÍ ZÁŽITOK VÁŠHO ZÁKAZNÍKA?
Novým prvkom nakupovania s využitím mobilného telefónu je skutočnosť, že nie je potrebné vykladať nákup z vozíka na pás pri pokladni. Výstupom z nakupovania sú všetky informácie o nákupe v tvare QR kódu v mobile zákazníka, ktorý predavač jednoducho zosníma na bežnej pokladni. Tým, že zákazník nemusí vykladať tovar z košíka na pokladničný pás, zúčtovanie nákupu je rýchlejšie a pohodlnejšie. Na pokladniach beží kontrolný systém, kde na základe definovaných kritérií môže byť nákup zákazníka naskenovaný a porovnaný s obsahom elektronického nákupného košíka. Pravidelnosť vykonávania týchto kontrol vychádza zo zaradenia zákazníka do úrovní kontroly(až do úrovne úplného zákazu nakupovania mobilom).

 

VÝHODY MOBILNÉHO NAKUPOVANIA
Zhrňme si teda ešte raz všetky výhody: aplikácia Mobilný Nákup urýchľuje nákup, ktorý je teraz pohodlnejší. Keďže kupujúci používa svoj mobil na skenovanie tovaru vkladaného do košíka, toto riešenie nevyžaduje dodatočné hardvérové vybavenie. Navyše je systém celoplošne hneď použiteľný bez vybudovania free wi-fi prístupov na predajniach, nakoľko nevyžaduje on-line pripojenie zákazníka na internet pri nakupovaní. Tovary, ktoré nie sú opatrené čiarovým kódom, alebo čiarový kód na tovare je z technických dôvodov nečitateľný je možné skenovať z cenovky upravenej o čiarový, alebo QR kód. Tiež je možné obmedziť počet tovarov, ktoré zákazník môže týmto spôsobom kúpiť.

 
Mobilné nakupovanie má svoju perspektívu a rozhodne je moderným riešením budúcnosti. Ponúknite svojim zákazníkom pohodlné a rýchle nakupovanie a oni sa k vám budú radi vracať. Navyše si naše riešenie Mobilný Nákup môžete rozšíriť o ďalšie užitočné funkcie ako posielanie marketingových informácií, či podrobný popis vybraného tovaru v mobilnom telefóne kupujúceho.Vývoj sa dá spomaliť, ale zastaviť sa nedá a preto prineste aplikáciu Mobilný Nákup do svojich obchodov už dnes.

 
Ing. Štefan Bandler
Generálny riaditeľ

Tlačiť