NRSYS

Certifikovaná fiškálna tlačiareň.

Fiškálna tlačiareň je riadená aplikačným programom (softvérovou pokladňou) a komunikuje pomocou sériovej linky. Tlačiareň je určená k vykonávaniu vopred definovanej sady príkazov, logicky usporiadaných podľa druhu vykonávaných operácií.Aplikačný program nemá priamu kontrolu nad dátami uloženými vo fiškálnej pamäti, môže však vyvolávať dáta, ktoré súvisia s ukladaním údajov vo fiškálnej pamäti a načítavaním stavu fiškálnej pamäte. Fiškálna tlačiareň vykonáva operácie a zaisťuje ich vykonávanie v súlade so zákonom č.289/2008 Z. z. a v súlade s §4 ods.1 písm. a) zákona č. 504/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z.

Zoznam aktuálne certifikovaných fiškálnych tlačiarní:

IBM

BLACK BOX 2009 model: IBM SureMark 1NR
BLACK BOX 2009 model: IBM SureMark 2NR

Epson

BLACK BOX 2009 model: EPSON TM-T88
BLACK BOX 2009 model: EPSON TM-H6000
BLACK BOX 2009 model: EPSON TM-81
BLACK BOX 2009 model: EPSON TM-U220

Bixolon

BLACK BOX 2009 model: Bixolon SRP-350

Tlačiť