NRSYS

Pharmacy HITT - retaxácia dotykom je celkom iná

LL 04/2014Retaxácia – teda práca s nahrávaním údajov z receptov je činnosť, ktorú lekáreň musí vykonávať preto, aby dostala od zdravotnej poisťovne peniaze vo forme úhrady za vystavenú faktúru. Je to činnosť, ktorá je v lekárňach riešená rôznymi spôsobmi. V zásade sa dajú popísať dva základné prístupy.

Prvýmje spôsob, pri ktorom lekárnik zadáva všetky potrebné údaje do počítača ihneď pri výdaji liekov pacientovi. Tento spôsob má nevýhodu v tom, že sa predlžuje čas výdaja a tým sa znižuje tzv. priepustnosť pri výdajnom mieste, t.z. vybavenie jedného pacienta trvá o niečo dlhšie.

Týmdruhým spôsobompráce s receptami je systém, pri ktorom sa lekárnik nezdržuje s nahrávaním údajov o pacientovi priamo pri výdaji lieku.Dosahuje tak vyššiu priepustnosť na výdajnom mieste a znižuje čas potrebný na vybavenie pacienta. Počas práce pri pokladni tak dokáže za ten istý čas vybaviť viac pacientov. Samozrejme, následne je potrebné do systému donahrávať potrebné údaje o pacientovi, čo sa deje v pozadí lekárne, bez tlaku na rýchlosť výdaja.

Pre úplnosť treba dodať, že existujú aj rôzne kombinácie, ktoré sa snažia poskytnúť výhody z oboch prístupov a rozdeľujú zadávanie údajov o pacientovi na časť, ktorá sa zadáva priamo na pokladni a časť, ktorú lekárnik zadáva neskôr. Spolu s vývojom nových technológií sa otvárajú možnosti na nové riešenie existujúcich situácií. Retax je presne takouto situáciou.Našou prvoradou snahou bolo zbaviť sa úkonov, ktoré boli pre lekárnikov náročné na zapamätanie. Jednýmslovom, zjednodušiť túto činnosť v čo najväčšej miere. Keď sme si dali takýto cieľ, okamžite sme zistili, že základomje zbaviť sa rôznych retaxačných dokladov. Tieto doklady dnes samostatne riešia retaxáciu receptov, zdravotných pomôcok, opravné doklady, vyraďovacie doklady a pod.

Vytvorili sme nový prehľadný spôsob, kde sa všetky činnosti súvisiace s retaxáciou vykonávajú na jednej obrazovke. Aby to bolomožné a zároveň pre lekárnika ľahko ovládateľné, použili sme moderný a preferovaný systém ovládania – dotyk prstom. Ikony znázorňujúce jednotlivé činnosti intuitívne navedú lekárnika k správnemu sledu krokov, ktoré ho dostanú k požadovanému cieľu. Samozrejme, mysleli sme aj na existujúcich

užívateľov a tak je ovládanie možné nielen dotykovým displejom, ale aj klasickým spôsobom pomocou klávesnice a myši. Kládli sme dôraz na to, aby si táto zmena nevynucovala nákup nového hardvéru do lekárne. Samozrejme, pokiaľ má lekárnik záujem, jemožné doplniť dotykový displej a týmzabezpečiť moderné a preferované ovládanie dotykom.

Výhody nového retax modulu:

• Dizajn

• Snažili sme sa o to, aby bol nový modul na retaxáciu príjemný na pohľad a účelný a praktický na používanie. Reaguje na činnosti, ktoré boli doteraz bežné, ale prináša ajmnožstvo zlepšení.

• On-line overovanie údajov o pacientovi Medzi kľúčové nové funkcionality patrí on-line overovanie zadávaných údajov priamo voči evidenčným údajom v poisťovni. Cieľom je, aby sa čo najviac eliminovali chyby z dôvodu zlého vstupu údajov.Dnes lekáreň takéto chyby „z nepozornosti" stoja čas a najmä peniaze.

• Spracovanie elektronických receptov (eHealth kompatibilný) K dispozícií je aj nový systémna spracovanie elektronických receptov, ktorý urýchli prácu lekárnika tým, že prevezme všetky údaje o pacientovi z centrálneho systému. Táto časť systému je už teraz kompatibilná s pripravovaným eHealth systémom.

• On-line komunikácia s elektronickou podateľňou zdravotníckych poisťovní Nový retaxmodul systému Pharmacy HITT umožňuje okamžité elektronické overenie správnosti dávok na poisťovni. Ďalej jemožné okamžite, v prípade potreby, vykonať prípadné korekcie v údajoch. Lekáreň tak zosúladí dávky so zdravotníckou poisťovňou skôr ako dôjde k vystaveniu faktúry.Táto funkcionalita výrazne skracuje čas a znižuje potrebu na vystavovanie opravných dokladov. Samozrejme celkovo prispieva k zlepšeniu toku peňazí z poisťovne smerom k lekárni.

Modul Retax v systéme Pharmacy HITT je ďalším logickým krokom k zlepšeniu a zjednodušeniu práce lekárnika. Systém, ktorý je ovládaný dotykom, je krokom vpred pre každú lekáreň. Jeho výhody začnete pociťovať v každodennej práci, ako aj v lepšej pochopiteľnosti celého systému. Zároveň sa budete stretávať s možnosťami rýchlejšieho zaškolenia nových pracovníkov vo vašej lekárni.

 

V prípade záujmu o bezplatnú prezentáciu inovovaného lekárenského systému priamo vo vašej lekárni prosím kontaktujte naše Centrum Služieb Zákazníkom na tel. čísle 037/ 541 541. Zabezpečíme vám prezentáciu informačného systému pracovníkom spoločnosti NRSYS priamo u vás.

Ing. Jozef Fiebig

výkonný riaditeľ

NRSYS s.r.o.

Tlačiť