NRSYS

Fiškálna pokladňa podľa zákona 289/2008

FIŠKÁLNA POKLADŇA NRSYS BLACK BOX.

Pokladňa sa skladá z počítača a fiškálna tlačiarne, ktoré tvoria jeden funkčný celok. Jednoducho sa dá povedať, že počítačový systém komunikuje s fiškálnym modulom a ten zabezpečuje komunikáciu smerom na tlačiareň. Samozrejme, jeho hlavnou funkciou je bezpečným a nemodifikovateľným spôsobom ukladať fiškálne údaje. Fiškálny modul zároveň obsluhuje zákaznícky displej, ktorý tvorí poslednú funkčnú časť fiškálnej tlačiarne. Toľko na vysvetlenie, čo sa skrýva pod označením fiškálna tlačiareň. Samozrejme, fiškálna tlačiareň musí byť podľa zákona certifikovaná prostredníctvom EVPÚ v Novej Dubnici.

NRSYS už dnes ponúka 2 certifikované modely registračných pokladní:
BLACK BOX 2009/01
BLACK BOX 2009/02
Aktuálny zoznam certifikovaných pokladní podľa zákona 286/2008.

Tlačiť