NRSYS

Inventúra, ktorá vás príjemne prekvapí

Lekárnické listy 10/2013

LL 10/2013Nezadržateľne sa nám blíži koniec kalendárneho roku a spolu s ním pre väčšinu podnikateľských subjektov aj účtovného obdobia. To so sebou prináša mimo iného aj nutnosť vykonať kontrolu zásob a porovnanie evidenčného a skutočného stavu zásob – inventúru. Činnosť, ktorej sa žiadna lekáreň aspoň 1× ročne nevyhne. Je to náročná práca, ktorú personál lekárne vykonáva spravidla mimo štandardných otváracích hodín. Tým pádom je to nepopulárne, a pre personál obťažujúce. Zároveň však znamená inventúra pre majiteľa zvýšené výdavky. Je tu však nová možnosť, ako tento stav zmeniť. Ako?

 

Lekárne sa pri dnešnej ekonomickej situácii snažia o optimalizovaniemnožstva peňazí, ktoré má lekáreň viazané v tovarových zásobách. Vyžaduje si to presnú evidenciu zásob s čo najmenším rozdielom evidenčného stavu zásob v informačnomsystéme voči fyzickému. Jedno z možných riešení je častejšia kontrola tohto stavu – inventúra. Ako som však už v úvode spomenul, tradičnú formu vykonávania inventúry považujeme za zdĺhavú, stresujúcu a navyše drahú. Jednoducho prekonanú. NRSYS vám ponúka riešenie, ktorým viete zásadne znížiť časovú, technickú aj finančnú náročnosť inventúry. Jedná sa omožnosť používať tzv. INVENTÚRNE TERMINÁLY. Jedná sa o zariadenie, ktoré ma vlastný, zvyčajne dotykový displej, snímač čiarového kódu a riadiaci počítač. Pritomje robustné (je testované na pád z výšky 1metra), ľahko prenosné a najmä jednoducho ovládateľné.

 

Využitie v lekárni.

Ako je zrejmé z horeuvedeného textu, využitie týchto zariadení v lekárni je primárne pri inventúre. Inventúra je pomocou inventúrneho terminálu výrazne rýchlejšia - v praxi často viac ako o polovicu. Nezanedbateľný je aj fakt, že sa veľmi znižuje percento omylov spôsobených ľudským faktorom. Okrem inventúry sa tieto terminály v lekárňach dajú využívať aj na príjem tovaru, kontrolu stavu tovaru na sklade a podobne. U nemocničných lekární, alebo lekární zásobujúcich nemocnicu, je výhodné ich využitie na kontrolu výdaja na oddeleniach v nemocnici.

 

NRSYS praktické riešenie pre lekárnika.

NRSYS sa snaží ponúkať svojimzákazníkompraktické riešenia, ktoré impomôžu v každodennej práci. Preto sme podporu pre inventúrne terminály zapracovali do informačného systéme pre lekáreň. Veríme, že táto funkcionalita v našich systémoch vám bude užitočnou a  praktickou pomôckou.

 

NRSYS prenájom inv. terminálu ako praktická forma pre zákazníka

Keďže samotné inventúrne terminály sú cenovo nákladné, pripravili sme v tomto roku pre lekárne aj atraktívnejšie riešenie – PRENÁJOM TERMINÁLU. Jedná sa omožnosť zapožičania inventúrneho terminálu počas inventúry v lekárni. Ponúkame vám na zápožičku kvalitné a rýchle inventúrne terminály MOTOROLA MC3100R. Už v tejto chvílimáme pre vás terminály pripravené v NRSYSe a budú slúžiť na zapožičiavanie našimzákazníkomna efektívnejšie vykonanie inventúry v lekárni. V prípade, že máte záujem o využitie terminálov vo vašej lekárni, rezervujte si ich prosím čo najskôr. Spoločne tak predídeme možným problémom s nedostatkom terminálov vo vami požadovanom čase.

 

Z pohľadu informačneho systemu nrsys Amadeus a nrsys Pharmacy je funkcionalita vykonavania inventury prostrednictvom mobilneho terminalu sučasťou štandardneho informačneho systemu, takže softver vas nestoji žiadne finančne prostriedky navyše! Zavolajte namčo najskor a rezervujte si inventurny terminal na vašu inventuru.

 

Ing. Alan Fiebig

obchodný riaditeľ spoločnosti NRSYS s.r.o.

Tlačiť