NRSYS

Fiškálne tlačiarne

1.1.2011 vstupuje do platnosti nový zákon, ktorý upravuje spôsob, akým registračné pokladne musia evidovať tzv. fiskálne údaje. Čo to znamená v praxi?

Nový fiškálny zákon. Koho sa týka?
Zákon sa týka všetkých subjektov na trhu, ktoré predávajú na hotovosť tovar, alebo služby. Výnimku tvoria len.

Od kedy zákon platí?
Zákon 289/2008 Z.z. platí od 1. marca 2009. Povinnosť používať zariadenie v súlade s týmto zákonom je od 1.1.2011. V období od 1.32009 – 1.1.2011 je tzv. prechodné obdobie, počas ktorého je možné využívať oba typy zariadení.

Čo potrebuje zákazník zakúpiť, aby spĺňal zákon 289/2009 Z.z.?
Zákazník si musí zabezpečiť registračnú pokladnicu v súlade s novou legislatívou. Minimálne je potrebné zabezpečiť pre existujúce riešenie kompatibilnú fiškálnu tlačiareň, ktorú podporuje výrobca softvérového produktu.

Čo softvérové riešenie?
Softvérové riešenie musí byť kompletne prepracované z pohľadu komunikácie s fiškálnou tlačiarňou. Komunikácia s fiškálnou tlačiarňou je viac podobná komunikácií počítač – počítač. Ani po úprave softvérového riešenia nie je možné pripojiť akúkoľvek certifikovanú fiškálnu tlačiareň. Komunikácia s fiškálnymi tlačiarňami sa neriadi žiadnym platným štandardom a preto ju každý výrobca rieši podľa svojho uváženia. Je dôležité s výrobcom softvéru prediskutovať, ktoré tlačiarne softvérové riešenie podporuje. NRSYS podporuje vlastné fiškálne tlačiarne Black Box 2009. Aktuálne máme najširšiu ponuku fiškálnych tlačiarní na trhu.Tlačiarne iných výrobcov nie sú podporované.

Tlačiť