NRSYS

eRecept v mobile od Dôvery

Poisťovňa Dôvera využila elektronizáciu zdravotníctva pre službu pacientovi a vytvorila eRecept pre mobilný telefón. S touto novinkou prišla poisťovňa už v januári a pacienti ju začínajú pomaly využívať. Preto, ak ste sa s eReceptom v mobile doteraz nestretli, rozhodne sa tak čoskoro stane.
Ako to celé funguje?
Lekár predpíše pacientovi elektronický predpis alebo poukaz prostredníctvom eZdravia tak, ako je zvyknutý. Pacient, ktorý aplikáciu využíva, okamžite vidí tento recept v mobile vo forme preskripčného záznamu aj s dvoma čiarovými kódmi – jeden obsahuje rodné číslo pacienta, druhý obsahuje samotný preskripčný záznam. V lekárni sa poistenec preukáže mobilným telefónom a lekárnik načíta čiarový kód z mobilu presne tak, ako by zosnímal čiarový kód z papierového predpisu alebo poukazu.
eRecept zobrazený v mobile
Čítačkou nasnímate čiarový kód receptu rovnako, ako by ste ho nasnímali z papierového receptu. Recept môžete načítať dvoma spôsobmi:
1.Čiarový kód rodného čísla - Načítaním čiarového kódu rodného čísla si lekáreň do svojho softvéru stiahne všetky platné nevydané recepty poistenca.

2. Čiarový kód receptu - Načítaním čiarového kódu receptu lekáreň získa konkrétny recept.

Táto aplikácia, okrem zobrazenia receptu či poukazu so všetkými náležitosťami, naviguje pacienta do najbližšej otvorenej lekárne, či rodičom umožní zdieľať si recept dieťaťa.

Tlačiť